Ettevõttest
Tere, kes sa oled jõudnud OÜ Silver Service kodulehele. Meie ettevõte on noor, asutatud 2008. aastal ja tegeleb kelneriteenuse pakkumisega. Samuti viime läbi nii täiend kui ka algõpet cateringi teenendajatele. Samas on võimalik saada ka juhendust cateringi projektijuhtide tööst ja vajadusel seda teenust sisse osta.

Ettevõtte eesmärk on pakkuda kvaliteetteenust tellija ootustele vastava hinnaga. Kuna ettevõte on noor ja pidevas arengus, seab see piirid teenendajate hulga suhtes. Prioriteediks on kvaliteet, mitte kvantiteet.

Meeldivat koostööd soovides,
Urmas Vunk, OÜ Silver Service tegevjuht